Sağlıklı Beslenme

DİYETİSYENLİK

DİYETİSYENLİK

DİYETİSYENLİK

  1. Büyüme, gelişme ve ömür boyu tüm bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda bireysel ve toplu beslenmenin plân ve

 programlarını düzenleyen;

  1. besin ögesi, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını

 araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan;

  1. var olan besin kaynaklarının ekonomi ve sağlık kurallarına uygun olarak

 kullanılmasını sağlayan,

  1. besin denetimini yapan,
  2. bu konularda fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik olarak sağlıklı yaşam biçimlerinin benimsenmesi amacıyla bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren,
  3. Doğuştan ve sonradan oluşan hastalıklar ve diğer özel durumlarda tıbbî ve cerrahî tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine göre diyet programı plânlayan, eğitim veren, eğitim

 programlarını plânlayan, uygulatan ve izleyen sağlık meslek alanıdır.

 

DİYETİSYENLİK
DİYETİSYENLİK

 

 

Bu meslek grubu,

ilk olarak 1961 yılında ILO (International Labour Organisation) tarafından yapılan meslek sınıflandırılmasında 0.69 kodu ile,

1988 yılında ise 32.23 kodu ile standardlaştırılmıştır.

 

DİYETİSYEN

Yüksek öğretim kurumunun en az 4 yıllık (bir yıl

 hazırlık ile 5 yıl) beslenme ve diyetetik eğitim- öğretim programını tamamlayarak “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” ile “Diyetisyen” unvanı alarak diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişidir.

 

BESLENME VE DİYET UZMANI

Beslenme ve diyet uzmanı; diyetisyen ünvanını diploma ile aldıktan sonra besin, beslenme ve diyetetik alanında bilim uzmanlığı ve/veya doktora derecesi almış diyetisyendir.

 

Not – Diyetisyenler beslenme bilimleri, diyetetik programı, toplu beslenme sistemleri ve toplum beslenmesi ya da klinik diyetisyenlik, halk sağlığı diyetisyenliği, yönetici diyetisyenliği  ve eğitim ve araştırma diyetisyenliği anabilim / bilim dallarında bilim uzmanlığı ve doktora programlarına katılmaktadırlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »