Diyet Sağlıklı Beslenme

DİYETETİK

DİYETETİK, DİYETETİK nedir, DİYETETİK nasıldır, DİYETETİK ne demek

DİYETETİK

  • Hastalık ve sağlık durumlarında bireyler ve gruplar için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda beslenme plânlarının yapılması, hastaya ve hastalığa özel diyetlerin geliştirilmesi, düzenlenmesi,
  • Bu diyetlerin uygun şekilde hazırlanmasının denetimi, hastanın tedavisinde önemli yeri olan diyetin hasta tarafından kullanılması için, uygun olmayan beslenme alışkanlıklarının uygun olanlarla değiştirilmesini amaçlayan davranış tedavisini uygulayarak bireylerin eğitimi ve izlenmesi gibi hususlardır.

 

DİYET TEDAVİSİ

Hastalığın iyileştirilmesi ve iyilik halinin devamı amacıyla besinlerin hastalık bulgularına dayalı olarak kullanılmasıdır.

DİYETETİK, DİYETETİK nedir, DİYETETİK nasıldır, DİYETETİK ne demek
DİYETETİK, DİYETETİK nedir, DİYETETİK nasıldır, DİYETETİK ne demek

TOPLU BESLENME ALANI

Çeşitli kesimlerden ve yaş grubundan kişilerin ev dışında, bir arada beslenme ilkelerine uygun olarak beslenmelerini sağlamakla yükümlü olan organizasyonlarda uygulanması gereken yönetim, denetim ve toplu beslenme ilkelerinin ayrıntılı olarak incelenmesidir.

 

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ

Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda uygulanan toplu beslenme üretim yönetimi/tekniklerine göre (geleneksel ve yeni üretim teknikleri vb) uygulanan toplu beslenme hizmet tipleridir.

 

TOPLU BESLENME HİZMET ALANLARI

 

Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşların mal satın alma/kabul, depolama, hazırlama, pişirme (genel ve diyet), bulaşık yıkama, çöp toplama, servis, yemekhane, mama ve kat mutfaklarıdır.

 

TOPLU BESLENME HİZMET ALANINDA

ÇALIŞANLAR

Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşların

kapasitesine göre,

  • diyetisyen, yiyecek-içecek yöneticisi/müdürü, maliyet kontrolü yapan muhasebecisi, mutfak yöneticisi/gözetmen, aşçıbaşı, aşçılar, aşçı yardımcıları, kepçeciler, bulaşıkçılar ve meydancılar, garsonlar/servis personelleri, iaşe-satın alma görevlileri, depo görevlisi, sekreter ve büro görevlisi ve benzeri kişilerdir.

 

TOPLUM BESLENMESİ ALANI

Toplumun beslenme durumunun belirlenmesi, beslenme problemlerinin ve nedenlerinin belirlenerek değerlendirilmesi, önceliklerin saptanması, ülkenin genel beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının aranması, önerilmesi, besin plân ve politikalarının oluşturulması, uygulanması ve toplumun beslenme yönünden eğitilmesi gibi işlevleridir.

 

BESLENME EPİDEMİYOLOJİSİ

Beslenme ve sağlık sorunlarının ya da diğer toplumsal olgu ve olayların toplumdaki dağılımlarını, etkileyen nedenleri, sorunların önlenmesini ve kontrolünü sağlamak üzere çözüm yollarının geliştirilmesidir.

 

BESLENME EKOLOJİSİ

İnsan ile fiziksel, biyolojik, sosyal ve kültürel çevresi arasındaki karşılıklı etkileşimin besin ve beslenme yönünden incelenmesidir.

 

BESLENME ANTROPOMETRİSİ

Değişik yaş ve cinsiyetteki bireylerin bazı fiziksel boyutlarının (ağırlık, boy uzunluğu, göğüs, kol , baş, bel ve kalça çevresi, deri kıvrım kalınlığı vb.), oranlarının ve vücut bileşiminin (vücut yağ, yağsız doku miktarı vb) ölçülmesi işlevleridir.

 

BESLENME ANTROPOLOJİSİ

Toplumların besin ve beslenmeye ilişkin tutum ve davranışları ile bunu etkileyen kültürel ve sosyal nedenlerini inceleyen ve araştıran bilim dalıdır.

 

BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ

Besinlerin bileşiminde bulunan proteinler, yağlar, karbonhidratlar, vitaminler, mineraller, renk ve lezzet        ögelerinin        kimyasal                 yapısı, sınıflandırılması, özellikleri, işlevleri, besin sanayiinde kullanılan bazı enzimlerin özellikleri, işlevleri, duyusal kalite değerlendirmelerinin kalitatif ve kantitatif analiz yöntemleri ile incelenmesidir.

 

BESLENME BİYOKİMYASI

Beslenme, biyokimya, moleküler hücre biyolojisi konularının örtüştüğü noktaları karbonhidrat, protein, lipit, vitamin ve minerallerle ilgili metabolik ve düzenleyici faktörlerden bazılarını (enzim, hormon vb.) inceleyen bilim dalıdır.

DİYETETİK, DİYETETİK nedir, DİYETETİK nasıldır, DİYETETİK ne demek

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »