Besinler Sağlıklı Beslenme

BESİN VE BESLENME ALANI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER

BESİN VE BESLENME ALANI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER

BESİN VE BESLENME ALANI

İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER

 • Besin analizleri yapmasını ve önemini bilmek,
 • – Toplumda değişik yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşı yapan grupların enerji ve diğer besin ögeleri
 • gereksinmelerinin belirlemesini bilmek,
 • – Tüm besinlerin bileşimleri, özellikleri, işlevleri ve güvenliği konusunda toplumu bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi bilmek,
 • – Bireye ve topluma besin seçme ve satın alma konularında danışmanlık yapabilmek,
 • – Toplumda besin tüketimi belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, çözüm önerileri geliştirmek, ülkenin temel beslenme plan ve politikalarının belirlenmek ve uygulanmasında yardımcı olmayı bilmek
 • – Toplumu besin ve beslenme konularında bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi bilmek,
 • – Besinlerin işlenmesi, hazırlanması, pişirilmesi, depolanması sırasında oluşan değişiklikler ve
 • bunların insan vücudundaki metabolik etkilerini bilmek,
 • – Sağlıklı beslenmeye ve özel amaçlara yönelik besinler geliştirmeyi ve bunların doğru kullanımını sağlamayı bilmek,
 • – Yiyecek ve içecek üreten ve satan tüm kuruluşların satın alma, üretim, saklama, hijyen

konularındaki denetimlerinde görev alabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.

BESİN VE BESLENME ALANI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER
BESİN VE BESLENME ALANI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER

DİYETETİK VE DİYET TEDAVİSİ ALANI

İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER

 • Diyetetik ve diyet tedavisi alanında bilgi ve beceriler başlığı altında verilen konularda;
 • – Hastaların aldıkları diyetlere uygun beslenme eğitimi hizmetlerini plânlamak, uygulatmak ve

izlemenin önemini bilmek,

 • – Hastaların sağlık kuruluşlarında hastane malnütrisyonuna maruz kalmamaları için gerekli, önlemleri almayı bilmek,
 • – Çeşitli hastalık durumlarındaki birey ve gruplar için hastalık ve hastalık semptomlarına, antropometrik ölçümlerine, lâboratuvar bulgularına ve yapılan tedavi türüne uygun olarak bireyin enerji ve besin ögesi gereksinimlerini belirlemeyi, diyet tedavilerini planlamayı ve yazmayı uygulatmayı bilmek,
 • – Hastalara davranış tedavisi ilkelerini benimsetmeyi bilmek,
 • – Sağlık kuruluşlarında hastalara  yemek servisi  yapmakla  görevli  personeli  eğitmeyi ve kontrol

etmeyi

 • bilmek,
 • – Sağlık ekibinin bir üyesi olarak diğer sağlık personeli ile koordineli olarak çalışmayı bilmek,
 • – Gerektiği durumlarda hasta bireylere verilecek olan enteral ve total parenteral beslenme desteği uygulamalarını planlama, eğitim ve izleme süreçlerinde görev almayı
 • – Özel amaçlı ürünlerin (enteral-parenteral nutrisyon ürünleri, bebek mamaları gibi) kullanıldığı tüm kurumlarda, satın alınmasından kullanımına kadar olan aşamalarında yetkili komisyonun doğal üyesidir.

 

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ALANI

İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER

 • Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda toplu beslenme hizmet alanında çalışanların mutfak ve servis hizmetlerinde yönetimini ve denetimini yapabilmeli,
 • – Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda toplu beslenme hizmet alanında çalışanların hizmet içi eğitimlerini planlamayı ve uygulamayı bilmek,
 • – Menü plânlamayı, uygulanan menüleri denetlemeyi bilmek,
 • – Standard yemek tarifelerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde günün ve kuruluşun şartlarına uygun düzenlemeleri yapmayı bilmek,
 • – Toplu beslenme sistemlerinde satın alma/ihale komisyonunda veya yiyecek-içecek kontrol ve kabul komisyonunda görev almak ve bu komisyonlarda verilecek olan kararda yetkili kişi olarak bulunmak,
 • – Toplu beslenme sistemlerinde maliyet kontrolü ile ilgili verilerin

toplanması ve değerlendirilmesini sağlamayı bilmek,

 

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ALANI

İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER

 • – Yiyecek-içeceklerin uygun yöntemlerle depolanmasını denetlemeyi bilmek,
 • – Toplu beslenme hizmetleri kapsamındaki teknik şartname ve iaşe çizelgelerinin

hazırlanmasını denetlemeyi bilmek,

 • – İaşe çizelgeleri doğrultusunda depodan yiyecek-içecek   çıkışını             denetlemeyi bilmek,
 • – Toplu beslenme hizmetlerinin her aşamasında besin, personel, fiziksel alan ve araç-gereçlerin temizlik ve hijyenini sağlamak için gerekli önlemleri almayı bilmek,
 • – Toplu beslenme alanlarının ve araç/gereçlerin günün   koşullarına         uygun        ve

gereksinmeye cevap verebilecek standardlara ulaşmasını sağlamayı bilmek,

 • – Yiyeceklerin/yemeklerin geniş çapta  hazırlama,  pişirme  ve    servisi                          ilkeleri

doğrultusunda tüketime sunulmasını denetlemeyi bilmek,

 • – Yemek hazırlama, pişirme ve servis alanlarında oluşabilecek kazaları önleyici tedbirler almak ve ilk yardım araçlarının bulunmasını sağlamayı
 • – Toplu beslenme sistemlerinde bütçe hazırlamak, yönetim ve denetimini yapmayı

bilmek.

 

TOPLUM BESLENMESİ ALANI İLE İLGİLİ

ÖZELLİKLER

 • Sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması doğrultusunda çalışmalar yapmayı

bilmek,

 • – Toplumda beslenme durumunun  saptanması  ve  sorunların belirlenerek   değerlendirilmesi,

önceliklerin saptanması, çözüm yollarının bulunması çalışmalarında görev almak,

 • – Toplumda beslenme sorunlarının saptanmasında kullanılan yöntemleri (antropometrik ölçümler, klinik bulgular, biyokimyasal yöntemler, besin tüketim araştırmaları) en iyi şekilde kullanmayı bilmek,
 • – Bireyi ve toplumu sağlıklı ve ekonomik beslenme konularında bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi,

eğitmeyi ve izlemeyi bilmek,

 • – Değişik yaş ve cinsiyetteki bireylere beslenme eğitimi verebilmek amacıyla eğitim materyalleri

geliştirmeyi, yayın yapabilmeyi bilmek,

 • – Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde besin ve beslenme politikalarının oluşturulmasında görev almayı

bilmek,

 • – Sağlık   ve   beslenmeye  dayalı   eylem   planlarının  yapılmasında,    değerlendirilmesinde,

yürütülmesinde ve uygulanmasında görev almayı bilmek,

 • – Özel, kamu, kurum ve kuruluşlarına danışmanlık yapmayı bilmek,
 • – Ülkelerin beslenme kültürlerini ve deneyimlerini öğrenmeyi bilmek,
 • – Kendi bilgi ve becerilerini geliştirmenin önemini

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »